17 października 2019

Konferencja się odbyła, będąc bardzo dobrym podsumowaniem stanu badań i wskazywaniem dezyderatów badawczych. Szkoda tylko, że niektórzy zamiast przyjść, woleli się zastanawiać czy to "ich" czy "nasza" konferencja.

 

 

https://www.1944.pl/artykul/konferencja-naukowa-okupacja-niemiecka-w-pols,4944.html

 

„Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945. Bilans historiografii i dezyderaty badawcze"