Prof. Piotr Madajczyk

 

 

 

Instytut Studiów Politycznych PAN

 

Academia.edu

Książki / Books

Zdjęcia na styku z historią

Stary blog

Archiwum / Archive

Czesław Madajczyk

O mnie /

About me

Bibliografia / Bibliography

ISP

Instagram

 

 

"Kamerdyner"

Niniejsza strona internetowa (Strona) stanowi wyłączną własność Piotra Madajczyka) oraz podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 

Kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na Stronie, do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez podania źródła  jest zabronione. 

21 stycznia 2023
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3105894,Czolgi-i-bron-przeciwlotnicza-dla-Ukrainy-Dr-Eberhardt-Niemcy-beda-musialy-ustapic
14 stycznia 2023
Ważne, że rośnie i zewnętrzny i wewnątrzpolityczny nacisk "Aktualizacja z 14 stycznia, godz. 15.25: Po brytyjskiej zapowiedzi dostarczenia Ukrainie czołgów głównych Challenger 2, politycy FDP i Zielonych po raz kolejny
12 grudnia 2022
Od 24 lutego polityka niemiecka uległa zmianie i choć nadal nie jest zadowalająca, to nie jest to porównywalne z powściągliwością w pomocy dla Ukrainy w pierwszym okresie. Niewątpliwe odcisnęło to

Historyczny słownik działaczy (i osób innych) mniejszości niemieckiej w Polsce

Podróże

Dyskusje o historii

 

 

Polecam nowe teksty:

 

 

DOI 10.35757/RPN.2022.30.05,

Także przez Academia.edu https://www.academia.edu/93478084/Sozialgeschichte_des_Konzentrationslagers_Gusen_Au%C3%9Fenlager_Gusen_im_KZ_Komplex_Mauthausen_Gusen_

 

 

 

2. Relacje narodowościowe w społeczności więźniów obozu Gusen w perspektywie więźniów polskich, w: KL Gusen. Studia z dziejów polskich więźniów i pamięci społecznej red. Wanda Jarząbek, Warszawa 2022

https://ebookpoint.pl/ksiazki/kl-gusen-studia-z-dziejow-polskich-wiezniow-i-pamieci-spolecznej-red-wanda-jarzabek,e_30oj.htm