Prof. Piotr Madajczyk

 

 

 

Instytut Studiów Politycznych PAN

 

Academia.edu

Książki / Books

Zdjęcia na styku z historią

Stary blog

Archiwum / Archive

Czesław Madajczyk

O mnie

ISP

Instagram

 

 

"Kamerdyner"

Niniejsza strona internetowa (Strona) stanowi wyłączną własność Piotra Madajczyka) oraz podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 

Kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na Stronie, do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez podania źródła  jest zabronione. 

27 lipca 2020
Trwa spór o konwencję stambulską, spór oderwany od rzeczywistości. Niewątpliwie jest jeszcze w Polsce wiele do poprawienia w zakresie przemocy w rodzinie. Szukałem jednak z ciekawości wiarygodnych danych i wykorzystałem
22 lipca 2020
Czyli moja pozytywna ocena (negatywnie o roli Holandii i Austrii, no i wszystkie stare problemy pozostały) i bardziej powściągliwie prof. Grosse. "Nikt się nie przyzna, że do końca nie jest
29 maja 2020
Zapraszam na krótką rozmowę o wpływie pandemii na układ sił w Niemczech między władzami federalnymi i landowymi. Rozmowa krótka, a problem ciekawy, bo pandemia oddziałuje także na politykę i to

Historyczny słownik działaczy (i osób innych) mniejszości niemieckiej w Polsce

Podróże

Dyskusje o historii