ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI 2019, nr 27ISSN 1230-4360CONTENTSEditorial ..................................................................................................................Monika TomkiewiczThe Massacre in the Piaśnica Forests as an Element of the Pomeranian Crime of 1939 ............................................................................................................ Vincent HoyerIs ‘Volksgemeinschaft’ Being Created? Baltic Germans in the Warthegau1939–1941 .................................................................................................................. Marcin Przegiętka The General Government in the Reports of the Security Serviceof the Reichsführer SS ................................................................................................

Justyna Kijonka Sociological Analysis of the Memory of the Residents of Polish Upper Silesiaabout the Service of Men in the Wehrmacht ..............................................................

Katharina Schuchardt Memories (Un)told – Identity Construction Through Practices of Transgenerational Storytelling ................................................................................................................. Krzysztof Tarka The German Issue in the Journalism of the Polish Independence Leagueafter World War II ..................................................................................................... Małgorzata Świder Contacts of the German Society for Foreign Policy (DGAP) with the Polish Instituteof International Aff airs (PISM) in the 1960s .............................................................

 

Aleksandra Kruk Coordinator for Polish-German Cooperation: the Activity of Dietmar Woidke ........

 

REVIEWS

The Yalta Conference in the Era of Creating a New World Order[Józef M. Fiszer (ed.), Game for the World: Towards New Yalta?](rev. Mateusz Czasak) ................................................................................................

 

Krzyżowa as a Polish-German Social Initiative [Annemarie Franke, A CommonPath, a Common Spirit. ‘Krzyżowa’ Foundation for the European Understanding,1989–1998] (rev. Waldemar Czachur) .......................................................................

Identity Dilemmas of the Young Generation of the German Minority in the OpolskieProvince Through the Eyes of a German Cultural Researcher [Katharina Schuchardt,Zwischen Berufsfeld und Identitätsangebot. Zum Selbstverständnis der deutschenMinderheit im heutigen Opole/Oppeln] (rev. Paweł Popieliński) ..............................

 

About the Authors

Rafał Lemkin – źródła determinacji w walce o zapobieganie zbrodni ludobójstwa
Cena odwagi: między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa, 2019
Piotr Madajczyk
Piotr Madajczyk
 

Przedmiotem moich rozważań będzie próba odpowiedzi na pytanie, jakie były wartości i motywy, kierujące pierwszym ze wspomnianych prawników, czyli Rafałem Lemkinem. Ich zrozumienie utrudnia fakt, że często z perspektywy późniejszych doświadczeń życiowych motywy działań ulegają mitologizacji, opisywane są jako logiczna i konsekwentna droga, prowadząca od wczesnych lat życia do realizacji wyznaczonego wówczas celu. Tak też działo się w przypadku Lemkina.