Rafał Lemkin – źródła determinacji w walce o zapobieganie zbrodni ludobójstwa
Cena odwagi: między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa, 2019
Piotr Madajczyk
Piotr Madajczyk
 

Przedmiotem moich rozważań będzie próba odpowiedzi na pytanie, jakie były wartości i motywy, kierujące pierwszym ze wspomnianych prawników, czyli Rafałem Lemkinem. Ich zrozumienie utrudnia fakt, że często z perspektywy późniejszych doświadczeń życiowych motywy działań ulegają mitologizacji, opisywane są jako logiczna i konsekwentna droga, prowadząca od wczesnych lat życia do realizacji wyznaczonego wówczas celu. Tak też działo się w przypadku Lemkina.