Przycisk

Przycisk

Deutsche Version

Marzenie o narodzie doskonałym

 

Etnopolityka, biopolityka, inżynieria społeczna - zapraszam do lektury

 

Inżynieria społeczna składa się bowiem z dwóch zasadniczych polityk: etnopolityki i biopolityki. Biopolityka ma na celu ukształtowanie takiego
społeczeństwa, w którym nie obowiązuje już dawna zasada, że najważniejszym prawem władzy jest to do skazywania na śmierć, ale zaczyna ona  występować jako zarządzająca życiem, rozwijająca je, gospodarująca nim, zezwalająca na śmierć. Zmienia się więc pojęcie władzy suwerennej. Nie jest to już władza nad śmiercią, tylko nad życiem. Nie jest to władza jedynie dyscyplinująca, ale rozbudowująca narzędzia kontroli i regulacji. Jej najważniejsze zadanie stanowi nie tylko pobieranie określonych świadczeń od ludności, ale ich kontrola i zwiększanie efektywności. Władza nad śmiercią ulega, paradoksalnie, powiększeniu, ponieważ zabijanie służy teraz biologicznemu przetrwaniu ludności. Michel Foucault twierdzi ponadto, że z biopolityką związane jest powstawanie nowoczesnego rasizmu. Jednakże ta ostatnia zasada dotyczy nowoczesnych i dość homogenicznych społeczeństw. W innych, bardziej tradycyjnych społecznościach, dominowała etnopolityka. Etnopolityka stawia sobie za cel stworzenie społeczeństw i państw jednolitych pod względem narodowym, jako bardziej efektywnych i lepiej przystosowanych do rywalizacji z innymi narodami. W biopolityce i w etnopolityce obowiązuje ta sama zasada – chodzi zarówno o zdyscyplinowanie indywidualnego ciała, jak i narzucenie określonych norm całemu ciału narodu.

 

Do kupienia:

http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/produkt/marzenie-o-narodzie-doskonalym-miedzy-biopolityka-a-etnopolityka/

 

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. (fot. Maciej Andrzejewski, UŁ)

Święto humanistyki – UŁ nagradza po raz 4.

01 listopada 2018

Humanistyka jest wciąż istotna. Mówienie i pisanie o człowieku nie przestało być potrzebne. W Polsce każdego roku powstaje wiele prac z zakresu nauk humanistycznych, które zasługują na dobrą promocję, by nie „przeszły obok” zainteresowanych tą tematyką czytelników. Uniwersytet Łódzki od czterech lat organizuje konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, by walczyć o jak najwyższy poziom tej gałęzi nauk. 25 listopada uroczysta Gala w Filharmonii Łódzkiej, podczas której, spośród pięciu finałowych prac, zostanie wybrana ta zwycięska. Laureat otrzyma 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój swoich badań naukowych. (...)

 

Piotra Madajczyka, Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką. Praca wydana i zgłoszona przez Wydawnictwo NERITON oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.Naród doskonały próbowali stworzyć nie tylko Niemcy w epoce hitleryzmu. Inżynieria społeczna, eugenika, biopolityka i etnopolityka – praca przedstawia próby realizowania projektów w Europie Wschodniej, Południowej, Skandynawii. W ciągu ostatnich 200 lat ludzkość rozrosła się liczebnie. Ingerowanie i kontrola społeczno-biologiczna narodów miały być remedium na chaos, przestępczość, patalogie... Autor nie ogranicza się jedynie do przedstawienia portretu przeszłości. Pisze o liberalnej eugenice, aborcji, eutanazji i pytania zadaje nam. Nie czytając tej książki, większość z nas od tych pytań i tak przecież nie ucieknie

Profesor Piotr Madajczyk pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Studiów nad Niemcami. (...)

 

25 listopada, o godzinie 18:00, w Filharmonii Łódzkiej, jedna z powyższych książek zostanie zwycięzcą IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Laureat zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 50 tysięcy złotych. Wieczór uświetni koncert Anny-Marii Jopek. Partnerami konkursu są: Amcor, Pelion, VRP Fundacja oraz BASEcamp. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio TOK FM.