Marzenie o narodzie doskonałym

 

Etnopolityka, biopolityka, inżynieria społeczna - zapraszam do lektury

 

Inżynieria społeczna składa się bowiem z dwóch zasadniczych polityk: etnopolityki i biopolityki. Biopolityka ma na celu ukształtowanie takiego
społeczeństwa, w którym nie obowiązuje już dawna zasada, że najważniejszym prawem władzy jest to do skazywania na śmierć, ale zaczyna ona  występować jako zarządzająca życiem, rozwijająca je, gospodarująca nim, zezwalająca na śmierć. Zmienia się więc pojęcie władzy suwerennej. Nie jest to już władza nad śmiercią, tylko nad życiem. Nie jest to władza jedynie dyscyplinująca, ale rozbudowująca narzędzia kontroli i regulacji. Jej najważniejsze zadanie stanowi nie tylko pobieranie określonych świadczeń od ludności, ale ich kontrola i zwiększanie efektywności. Władza nad śmiercią ulega, paradoksalnie, powiększeniu, ponieważ zabijanie służy teraz biologicznemu przetrwaniu ludności. Michel Foucault twierdzi ponadto, że z biopolityką związane jest powstawanie nowoczesnego rasizmu. Jednakże ta ostatnia zasada dotyczy nowoczesnych i dość homogenicznych społeczeństw. W innych, bardziej tradycyjnych społecznościach, dominowała etnopolityka. Etnopolityka stawia sobie za cel stworzenie społeczeństw i państw jednolitych pod względem narodowym, jako bardziej efektywnych i lepiej przystosowanych do rywalizacji z innymi narodami. W biopolityce i w etnopolityce obowiązuje ta sama zasada – chodzi zarówno o zdyscyplinowanie indywidualnego ciała, jak i narzucenie określonych norm całemu ciału narodu.

 

Do kupienia:

http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/produkt/marzenie-o-narodzie-doskonalym-miedzy-biopolityka-a-etnopolityka/

 

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. (fot. Maciej Andrzejewski, UŁ)

Święto humanistyki – UŁ nagradza po raz 4.

01 listopada 2018

Humanistyka jest wciąż istotna. Mówienie i pisanie o człowieku nie przestało być potrzebne. W Polsce każdego roku powstaje wiele prac z zakresu nauk humanistycznych, które zasługują na dobrą promocję, by nie „przeszły obok” zainteresowanych tą tematyką czytelników. Uniwersytet Łódzki od czterech lat organizuje konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, by walczyć o jak najwyższy poziom tej gałęzi nauk. 25 listopada uroczysta Gala w Filharmonii Łódzkiej, podczas której, spośród pięciu finałowych prac, zostanie wybrana ta zwycięska. Laureat otrzyma 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój swoich badań naukowych. (...)

 

Piotra Madajczyka, Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką. Praca wydana i zgłoszona przez Wydawnictwo NERITON oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.Naród doskonały próbowali stworzyć nie tylko Niemcy w epoce hitleryzmu. Inżynieria społeczna, eugenika, biopolityka i etnopolityka – praca przedstawia próby realizowania projektów w Europie Wschodniej, Południowej, Skandynawii. W ciągu ostatnich 200 lat ludzkość rozrosła się liczebnie. Ingerowanie i kontrola społeczno-biologiczna narodów miały być remedium na chaos, przestępczość, patalogie... Autor nie ogranicza się jedynie do przedstawienia portretu przeszłości. Pisze o liberalnej eugenice, aborcji, eutanazji i pytania zadaje nam. Nie czytając tej książki, większość z nas od tych pytań i tak przecież nie ucieknie

Profesor Piotr Madajczyk pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Studiów nad Niemcami. (...)

 

25 listopada, o godzinie 18:00, w Filharmonii Łódzkiej, jedna z powyższych książek zostanie zwycięzcą IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Laureat zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 50 tysięcy złotych. Wieczór uświetni koncert Anny-Marii Jopek. Partnerami konkursu są: Amcor, Pelion, VRP Fundacja oraz BASEcamp. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio TOK FM.

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

  https://warszawa.tvp.pl/68686652/prof-piotr-madajczyk

 

Piotr Madajczyk,

Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina,

Warszawa 2023

 

Niniejsza książka ma zapełnić tę lukę w polskiej pamięci, a równocześnie uzupełnić wiedzę o pierwszych 40 latach życia Lemkina, gdyż w biografiach zazwyczaj dominuje opis lat, w których znajdował się na emigracji. Wcześniejszy okres traktowany jest pobieżnie, lub uzupełniany o fantastyczne i nieprawdziwe historie, a przecież gdy wyruszał w 1939 r. na emigrację był w pełni ukształtowanym człowiekiem. Opisuję realia życia Lemkina w Rosji, jego doświadczenie czasu I wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej, a następnie aktywność w II Rzeczypospolitej, aż do jej upadku, w wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej. Był to okres, w którym Lemkin został pod względem intelektualnym ukształtowany, a który jest znacznie słabiej opracowany i rozumiany przez badaczy, zainteresowanych głównie aktywnością w skali międzynarodowej, w Stanach Zjednoczonych, oraz do tego okresu dysponujących dobrą podstawą źródłową. Drugim równie ważnym dla mnie pytaniem będzie, w jakim zakresie ukształtowany w pierwszym okresie życia światopogląd wpływał na sposób myślenia Lemkina w jego późniejszych latach.

Niestety zaplanowany opis jest trudniejszy do realizacji, niż można by sądzić, skoro dysponujemy lemkinowską autobiografią. Większość badaczy życia i dorobku Lemkina jest jednak zgodna, że ma ona nie tyle charakter wiernego zapisu jego życia, co próby nakreślenia drogi, która musiała doprowadzić do powstania konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni genocydu z 1948 r. Zacytujmy słowa samego Lemkina: “Od wczesnego dzieciństwa uważałem za rzecz naturalną, że trzeba robić coś dla sprawy, która jest bliska sercu. Zawsze chciałem skrócić dystans między sercem a czynem. Moim hasłem było: żyć ideą, a nie tylko mówić o niej, czy ją odczuwać. Tak zrodziła się podstawowa misja mojego życia: stworzyć dla narodów prawo, które będzie chroniło przed zniszczeniem grupy narodowe, rasowe i religijne. Towarzyszyła mi ona przez całe życie”

Donna-Lee Frieze określiła Totally unoficial, bo tak zatytułowana była napisana po angielsku autobiografia, jako połączenie biografii, autobiografii, wspomnień i świadectwa (report). Według niej jest to zapis powstawania Konwencji 1948 r., która zmieni nieodwracalnie prawo międzynarodowe i społeczność międzynarodową. Obejmuje opis uwarunkowań do powstania konwencji tej prowadzących, zawarty w streszczonych w niej rozmowach i opowiedzianych historiach, a pomija elementy biografii nie łączące się z nią. Jest historią pewnej idei i jej wcielania w życie, a nie historią życia Lemkina, który nie zawsze był wierny faktom, a pewne okresy wyraźnie pomijał: luki dotyczą okresu szkolnego, studiów, lat trzydziestych, oraz między połową II wojny światowej a końcem Procesu Norymberskiego. John Cooper wskazuje na brak w autobiografii ważnych osób, takich jak prawnik i sojusznik Lemkina James Rosenberg, jego przeciwnik Roger Nash Baldwin, czy też rumuński prawnik, prof. Vespasian Pella. Szczególnie pominięcie ostatniej osoby wskazuje, że autobiografia jest także zapisem powojennych wrogości i urazów Lemkina.

Skoro opowieść zawarta w autobiografii nie jest wiarygodnym zapisem historii życia, konieczne okazało się przyjęcie innej metody opisu, niż w tradycyjnej biografii. Skoro niemożliwe jest w miarę pełne zrekonstruowanie biografii Lemkina w pierwszych dekadach życia, spróbujmy ją zrozumieć przez opis ziem, na których dorastał, lokalnych społeczności które go otaczały, procesów i konfliktów, których był świadkiem, ludzi z którymi się prywatnie i zawodowo spotykał. To one tworzą wspomniane w tytule krajobrazy, w których będę starał się osadzić jego osobę, zrozumieć jak się w nich odnajdywał. W odniesieniu do lat późniejszych, spędzonych na emigracji, powstały w ostatnich latach opracowania, które umożliwiają ich dobry opis. Są one na tyle pogłębione, by wspomnieć książkę Johna Coopera, że w opisie tym koncentruję się na wybranych aspektach, które uznaję za szczególnie w moich rozważaniach istotne.

 

 

 

1st Edition The Biographical Landscapes of Raphael Lemkin,

By Piotr Madajczyk Copyright 2024

ISBN 9781032584898;344 Pages 9 B/W Illustrations
November 3, 2023 by Routledge

Available for pre-order on October 13, 2023. Item will ship after November 3, 2023,GBP £130.00

The book is the first biography of Raphael Lemkin to draw on a comprehensive body of research into Lemkin as a person and his background and will be of interest to both non-specialists and academics. Drawing on archival materials, a nuanced description is provided of the ethnically mixed Belarusian-Polish-Jewish border region where Lemkin grew up and which shaped him, clarifying at the same time some of the misinterpretations that have surrounded Lemkin’s life.

 

https://www.routledge.com/The-Biographical-Landscapes-of-Raphael-Lemkin/Madajczyk/p/book/9781032584898#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Version

Przycisk

Przycisk