IBL

 

Próba likwidacji Instytutu Badań Literackich PAN 1969-1970

Czesław Madajczyk

 

OKUPACJA NIEMIEC 1945-1949

Okupacja Niemiec

1968 -

hasło

"zbrodnie hitlerowskie"