02 lutego 2019
"Archiwum Akt Nowych przygotowało internetowy "Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945". We wtorek w Sejmie odbyło się również posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Jak poinformował jej przewodniczący - poseł Arkadiusz Mularczyk z PiS – katalog jest elementem prac zespołu, którym kieruje. Katalog został stworzony w oparciu o materiały, które były wysyłane do Delegatury Rządu RP na Kraj przez Polskie Państwo Podziemne. Chodzi o meldunki o egzekucjach, zbrodniach, łapankach i rozstrzeliwaniach na terenie całego kraju. parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań powołano pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS. Następnie – powstała opinia Biura Analiz Sejmowych, według której - twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze jest zasadne. Twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione.Z konkluzją raportu nie zgadza się prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz - dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich. im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk, autor obszernego opracowania poświęconego polskim zabiegom o odszkodowania niemieckie po 1945 r. Profesor Ruchniewicz komentował wtedy raport w magazynie Radio Szczecin na Wieczór.
Goście:
  • Arkadiusz Mularczyk - poseł PiS, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej
  • Mariusz Olczak – zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie
  • prof. dr hab. Piotr Madajczyk - historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • mec. Szymon Topa - Kancelaria Radców Prawnych "Lech Obara i Współpracownicy", Stowarzyszenie Patria Nostra w Olsztynie"

 

 

http://radioszczecin.pl/276,7319,katalog-egzekucji-i-strat-wojennych-1939-1945

Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945