06 września 2018

 

"Cel konferencji:
W 2017 r. przez polskie media przetoczyła się fala dyskusji na temat odszkodowań od
Niemiec za straty związane z wojną i okupacją 1939-1945. Zwracano uwagę na
okoliczności, w jakich władze PRL zrzekły się reparacji, a także na b. ograniczony zakres
środków, przekazanych przez RFN polskim ofiarom okupacji niemieckiej. Przede
wszystkim jednak sformułowany został postulat wystąpienia do Niemiec z żądaniem
reparacji. Sprawa ta wywołała gwałtowne dyskusje w Polsce, a także negatywne reakcje
w mediach niemieckich. Pojawiły się zarzuty, iż podnoszenie kwestii reparacji i
odszkodowań godzi w polsko-niemieckie pojednanie. Z drugiej strony podkreślano, że
Polska została potraktowana niezwykle krzywdząco. Dyskusja w 2018 r. wybrzmiała,
niemniej nie zakończyła się.
Zamiarem organizatorów konferencji jest ukazanie problemu odszkodowań za straty
wyrządzone przez Niemcy podczas II wojny światowej w ujęciu historycznym.
Przedstawiona zostanie polityka Republiki Federalnej Niemiec w zakresie
zadośćuczynienia za straty z okresu wojny i okupacji niemieckiej, a na jej tle – polityka
władz RFN wobec Polski w tym zakresie. Tytułem porównania omówiony zostanie także
przypadek Włoch.
Drugim celem konferencji będzie próba ustalenia, jaki wpływ i konsekwencje miało
podjęcie wątku odszkodowań na stan stosunków polsko-niemieckich.
 
Program
PANEL I
Aspekty historyczne i prawne
dr Karl-Heinz Roth(Berlin)
PDdr Lutz Klinkhammer(Niemiecki Instytut Historyczny Rzym)
dr hab. Magdalena Bainczyk(Instytut Zachodni, Poznań)
prof. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni, Poznań)
 
PANEL
Wpływ kwestii odszkodowań na stan stosunków polsko-niemieckich
prof. Stephan Lehnstaedt(Touro College, Berlin)
prof. Stefan Garsztecki (Technische Universität Chemnitz)
prof.Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)
dr Michał Kuź (Uczelnia Łazarskiego)
 
PANEL
Dyskusja dziennikarzy
Michał Szułdrzyński(Rzeczpospolita)
Łukasz Warzecha(DoRzeczy)
Florian Kellermann (Deutschlandfunk), tbc
Jan Pallokat(Radio ARD), tbc"
 
Konferencja
Sprawa odszkodowań          
za II wojnę światową
i stosunki polsko-niemieckie