27 lipca 2020

Trwa spór o konwencję stambulską, spór oderwany od rzeczywistości. Niewątpliwie jest jeszcze w Polsce wiele do poprawienia w zakresie przemocy w rodzinie. Szukałem jednak z ciekawości wiarygodnych danych i wykorzystałem same niepolskie źródła, żeby nikt mi nie zarzucił stronniczości. Autorzy przytaczanych poniżej opracowań nie opierają się też na oficjalnych danych polskiej policji, które można by uznać za stronnicze.

 

Tymczasem protesty na ulicach odbywają się pod hasłem, że gorzej już być nie może, bo jest już prawie najgorzej w UE. Właściwie, w mojej ocenie, konwencja stambulska nie ma żadnego znaczenia, liczy się jedynie praktyka działania policji i sądów. Świetnym przykładem jest dla mnie Austria, która oczywiście konwencję ratyfikowała, ale ofiara przemocy w konfrontacji z klerykalną I postautorytarną kulturą i strukturą dominującą w austriackich sądach faktycznie nie ma szans.

 

 

Rok 2012

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_10/default/map?lang=en

 

Rok 2014 „Najwyższy odsetek kobiet w całej Unii Europejskiej, które doświadczyły przemocy jest w krajach skandynawskich ‒ w Danii (52 procent), Finlandii (47 procent), Szwecji (46 procent). Badania wykazały także, że Niemcy ze swoimi 33 procentami plasują się lepiej niż wynosi średnia Unii Europejskiej (35 procent). Najlepiej wypada Polska. W opinii naukowców jedynie wobec 19 procent Polek została zastosowana przemoc.”

https://www.dw.com/pl/statystyka-przemocy-wobec-kobiet-niemcy-wol%C4%85-poni%C5%BCa%C4%87-polacy-bij%C4%85-mniej-ni%C5%BC-przeci%C4%99tna-ue/a-17477161

 

Rok 2018 „Zaktualizowany Wskaźnik Równości Płci 2017 przygotowany przez Europejskich Instytut Równości kobiet i Mężczyzn (EIGE) po raz pierwszy uwzględnił dodatkowy obszar – przemoc wobec kobiet. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ do 2014 roku brakowało danych dla całej Unii Europejskiej dotyczących przemocy wobec kobiety, które byłyby wiarygodne i porównywalne. Ankieta została zbudowana w oparciu o wyniki ankiety Agencji Praw Podstawowych (FRA), która badała skalę zjawiska przemocy wobec kobiet we wszystkich krajach Unii Europejskiej opublikowanych w 2014 roku. To odpowiedzi na zawarte w niej pytania posłużyły do utworzenia Wskaźnika w tym obszarze. Przypomnijmy, że Polska w wynikach badań FRA wypadła bardzo dobrze. Najgorsze wyniki miały takie kraje jak chociażby Szwecja czy Norwegia. „

https://feminoteka.pl/polska-z-najlepszym-w-europie-wskaznikiem-dotyczacym-przemocy/

 

Rok 2020

Proszę spojrzeć na:

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-catalogues/-/KS-01-20-192

Proszę spojrzeć na s. 112, zgodnie z unijnymi statystykami Polska jest na 3 miejscu od końca jeżeli chodzi o przemoc seksualną i fizyczną wobec kobiet (czyli prawie najmniejsza w UE). Na pierwszym miejscu Szwecja, która tak lubi odbierać dzieci rodzicom.

Na s. 113 różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn. Lepiej nie brać przykładu z Niemiec i AUstrii.

 
   
 
   

 

 

Konwencja stambulska to nie wszystko. Liczy się praktyka